Bendroji informacija

 • UAB Magvis (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine magvis.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
 • Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
 • Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB Magvis, įmonės kodas: 303218975, PVM mokėtojo kodas: LT100008282014, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Akmenėlių g. 6, Mažeikonių k. Pakruojo r. Lietuva 83105. Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: info@magvis.lt.
 • Gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
 • Imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.
 • Mūsų svetainėje yra talpinamos nuorodos į kitas svetaines ir mūsų privatumo politika galioja tik mūsų svetainėje. Kai jūs paspaudžiate nuorodą į kitą svetainę, jūs turėtumėte susipažinti su šios svetainės privatumo politika.

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(toliau – BDAR);
2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų duomenis tvarkome šiais pagrindais ir  tikslais:

Asmeninės paskyros elektroninėje parduotuvėje administravimui ir užsakymų valdymui:

 • bendrauti su klientais el. paštu ir pateikti visą būtiną informaciją, susijusią su užsakymais; 
 • identifikuoti mokėjimus už užsakymus, juos vykdyti ir išrašyti PVM sąskaitas-faktūras;
 • pranešti registruotiems vartotojams ir pirkėjams visą būtiną informaciją apie teikiamas paslaugas;

Norėdami vykdyti savo veiklą ir tenkinti teisėtus interesus: 

 • pagerinti teikiamų paslaugų kokybę;
 • analizuoti internetinės svetainės magvis.lt  lankomumą ir naudojimą; 
 • užtikrinti internetinės svetainės magvis.lt ir sistemų saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui, saugumo incidentams ir kitiems nusikaltimams; 
 • ištirti ir atsakyti į jūsų ar kitų asmenų pateiktus klausimus ar nusiskundimus dėl internetinės svetainės magvis.lt ar teikiamų paslaugų; 

Gavę jūsų sutikimą:

 • rinkodaros tikslais (t.y. norėdami išsiųsti jums informaciją apie specialius pasiūlymus, akcijas ir pan., informaciją siunčiant el. paštu);
 • norėdami naudoti slapukus ir panašias technologijas pagal šios privatumo politikos slapukų skyriaus nuostatas ir jums pateiktą informaciją, kada šios technologijos yra naudojamos.

Teisės aktuose nustatytiems tikslams:

 • norėdami vykdyti teisinius, norminius ir atitikties reikalavimus. 

Kuriuos asmens duomenis renkame ir kiek laiko saugome

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Mūsų svetainėje yra saugomi šie duomenys:

Įsigyjant prekes mūsų internetinė parduotuvėje magvis.lt, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, Omniva paštomatas ar LT Express paštomatas, kuriame pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių. Jūsų užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 metų.

Duomenys apie registruotus vartotojus, kurie įsigyja prekes mūsų el.parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefonas, įmonės pavadinimas, įmonės registracijos numeris, PVM mokėtojo kodas). Šie duomenys yra saugomi 10 metų.

Privalomi duomenys apie neregistruotus vartotojus, kurie įsigyja prekes mūsų el.parduotuvėje (vardas, pavardė, telefono nr., el. pašto adresas, IP adresas). Šie duomenys saugomi 10 metų.

Neprivalomi duomenys apie klientus (įmonės pavadinimas, adresas, įmonės registracijos numeris ir PVM mokėtojo kodas). Šie duomenys yra saugomi 10 metų, jeigu yra išrašyta PVM sąskaita – faktūra, šie duomenys yra saugomi 10 metų. 

Duomenis apie svetainės magvis.lt lankytojus, kurie užsisakė mūsų naujienlaiškių prenumeratą el. paštu. Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Kaip renkame

Mes renkame duomenis ir juos apdorojame, kai Jūs:

 • naršote internetinėje svetainėje magvis.lt  
 • užsiregistruojate (t.y. sukuriate savo profilį) arba prisijungiate prie internetinės svetainės magvis.lt; 
 • atnaujinate arba papildote savo profilio duomenis;
 • atliekate prekės užsakymą ir apmokate už ją.

Ar mes dalijamės Jūsų asmeniniais duomenimis/kam atskleidžiame

Jūsų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).

Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Kokių priemonių imamės siekdami apsaugoti Jūsų duomenis

Įvairiais būdais apsaugome turimus duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Siekdami užtikrinti duomenų saugumą, šifruojame Jūsų asmeninę informaciją naudodami SSL sertifikatą. SSL sertifikato pagalba galima užšifruoti tarp kliento ir serverio siunčiamą informaciją, tokiu būdu padidinant duomenų saugumą. Užsiregistravę vartotojai gali matyti, pakeisti ar ištrinti savo asmeninius duomenis prisijungę prie savo paskyros. Prieigą prie duomenų turi tik interneto svetainės valdytojas. Taip pat Jūsų prisijungimo prie svetainės duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais duomenų bazėje. 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę: 

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją esant asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreipkitės į UAB Magvis, Akmenėlių g. 6, Mažeikonių k. Pakruojo r. Lietuva 83105, el. paštas: info@magvis.lt.

Gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

Mes, kaip Duomenų valdytojas galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai

Jums naršant magvis.lt interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Slapukuose nėra naudojama jūsų asmeninė informacija, kuri galėtų padėti jus identifikuoti. Yra daugybė skirtingų tipų slapukų, bet mes naudojame tik šiuos:

Cookie Domain Type Description Duration
_ga .magvis.lt Analytics The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 years
_gid .magvis.lt Analytics Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day
_gat .magvis.lt Performance This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. 1 minute

Jūs galite nustatyti, kad naršyklė nepriimtų slapukų, tačiau tada mūsų svetainės kai kurie funkcionalumai gali neveikti taip kaip numatyta. Taip pat jūs galite bet kada ištrinti slapukus.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika atnaujinta 2022 gegužės 06 d. Pasiliekame teisę vienašališkai pakeisti svetainės privatumo politiką. Pakeitę privatumo politiką, naujausią jos versiją patalpinsime svetainėje magvis.lt. Jeigu nesutinkate su naujos privatumo politikos nuostatomis, prašome nesinaudoti svetaine.